Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Değerli Mensupları,

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sempozyumu -ilk kez- Uluslararası Katılımlı olmak üzere, Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-18 Kasım 2017  tarihleri arasında, İstanbul Ataşehir’de yer alan Silence Hotel İstanbul & Convention Center’da düzenlenecektir.

İlki 2006 yılında Gazi Üniversitesi, ikincisi 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, üçüncüsü 2008 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş olan Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumunda tekrar bir araya gelmenin kıvancını yaşıyoruz.

Son on yılda, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde sayıları hızla artan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, günümüzde yüzü aşkın üniversitede otuz yedi farklı programda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu yıl ilk kez uluslararası nitelikte düzenlemeyi hedeflediğimiz Sempozyumumuzda, özellikle Sağlık Hizmetleri eğitiminde katkı sağlayan yabancı konuklarımızı ağırlamak ve onların deneyimlerinden faydalanmayı planlamaktayız.

Bu kapsamda, ulusal-uluslararası bilimsel bir platformda toplanarak bilgi alışverişinde bulunmak, ortak sorunlarımıza akılcı çözüm yolları aramak, mevcut bağlarımızın daha da güçlenmesini sağlamak,  yeni proje ortaklıkları için fırsat yaratmak, öğrenme ve sosyal program boyutlarında elimizden geldiğince, sizlerin de katkıları ile zengin ve özendirici olmayı hedeflemekteyiz.

Sizleri, 15-18 Kasım, 2017 tarihlerinde 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumunda ağırlamak isteriz. İstanbul’da buluşmak dileği ile…

Saygılarımla

Doç. Dr. Meral Yüksel

Sempozyum Başkanı

 


 

bildiri