Bilimsel Program

Uluslararası Katılımlı

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sempozyumu

15-18 Kasım 2017 Ataşehir, İstanbul

15 Kasım 2017
16.30-17.00 Açılış Konuşmaları

Doç. Dr. Meral Yüksel

Marmara Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

İl Sağlık Müdürü

Prof. Dr. M. Emin Arat

Marmara Üniversitesi Rektörü

17.00-17.45 Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Hanefi Özbek

Müzik Tedavi Eder mi?

Prof. Dr. Levent Öztürk

Trakya Üniversitesi

17.45-18.15 Açılış Konseri

Şef: Öğr. Gör. Andres Rodrigo Lopez

Marmara Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestrası

18.15-20.00 Açılış Kokteyli- Sıcak İkram

Silence Otel

 

 

 

16 Kasım 2017
  Salon 1 Salon 2
09.00-11.00 Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Sema Arıcı

Öğr. Gör. Gülsün Ekicioğlu

Panel 1. Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi

Nasıl iyi öğrenebiliriz, öğretebiliriz?

Prof. Dr. Sema Arıcı

Bezmialem Üniversitesi

Lisansüstü ve Doktora Çalışmaları

Prof. Dr. Nusret Erdoğan

Marmara Üniversitesi

Öğretmeyi, öğretmek

Öğr.Gör.Gülsün Ekicioğlu

Acıbadem Üniversitesi

Mezunlarıın Akademik Kariyer Olanakları

Yard.Doç.Dr.Naziye Özkan

Marmara Üniversitesi

Öğretim Elemanı istihdam sorunu

Öğr. Gör. Yeşim Ateş

İstanbul Aydın Üniversitesi

Ustalıktan uzmanlığa

Yard. Doç. Dr. Samet Ergun

Bezmialem Üniversitesi

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Ayliz Velioğlu Öğünç

Yard. Doç. Dr. Süheyla Yazıcıoğlu

Panel 2. Sağlık Yüksekokullarında Alan Dışı Dersler

Ekolojik farkındalık ve gönüllü çalışmalara yönelik seçmeli dersler 

Doç. Dr. Ayliz Velioğlu Öğünç

Marmara Üniversitesi

Toplam kalite Bilincini hedefleyen seçmeli dersler

Yard. Doç. Dr. Süheyla Yazıcıoğlu

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler

Yard. Doç. Dr. Onur Yarar

Okan Üniversitesi

11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-12.00 Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Turan Gündüz

Yard. Doç. Dr. Onur Yarar

Gecenin Sırlarına Ortak Olanlar

Prof. Dr. Zerrin Pelin

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

12.00-13.00 YÖK Kalite Güvence Sürecinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Fatma Gül Şener

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ve Uluslararasılaşma

Doç. Dr. A. Sanem Şahlı

Hacettepe Üniversitesi

Önlisans sağlık meslekleri eğitiminde 21. yüzyıl becerileri eğitiminin kullanılmasının stratejik önemi

Yard. Doç. Dr. Rüştü Taştan

Kocaeli Üniversitesi

13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-16.00 Moderatör: Doç. Dr. Meral Yüksel

Panel 3. SHMYO’larında Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri

Dr. Muhammed Atak

Sağlık Müdürü Yardımcısı

Özlem Bek Yağmur

Şube Müdürü

Mukaddes Miral

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birim Sorumlusu

16.00-16.30 Kahve Molası
16.30-18.30 Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Nevzat Gürmen

Yard. Doç. Dr. Nuran Akyurt

Panel 4: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitiminin Dünü Bugünü Geleceği ve Meslek Örgütlerinin Rolü

Ülkemizde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitiminin Dünü, Öğretim Elemanı Yapılanması Deneyimi

Prof. Dr. Nevzat Gürmen

Adatıp Kurtköy Hastanesi

Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin Eğitimi “Türkiye ve Dünya Örneği”

Yard. Doç. Dr. Nuran Akyurt

Marmara Üniversitesi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitimi “Vakıf Üniversitesi Örneği”

Prof. Dr. M. Olcay Çizmeli

Acıbadem Üniversitesi

Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Meslek Tanımları ve Meslek Örgütlerinin Rolü

Barış Çavlı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Yeni Kurulan Bir Üniversite Olan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yard. Doç. Dr. Türkan İkizceli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Nusret Erdoğan

Yard. Doç. Dr. Yasemin Sezgin

Panel 5: Patoloji Laboratuvar Teknikerleri, Mezuniyet Sonrası Sorunları

Patoloji Teknikerleri Çalışma Grubu

Prof. Dr. Nusret Erdoğan

Marmara Üniversitesi

İstihdam sorunları ve çözüm önerileri

Öğr. Gör. Eda Yetimoğlu

Üsküdar Üniversitesi

Özel Sektör Deneyimi

Ece Güneyi

Acıbadem Üniversitesi

Üniversite ve Eğitim Hastanesi Deneyimi

Başak Atmaca

Marmara Üniversitesi

Dernekler Mevzuatı ile ilgili açıklamalar

Abdülkadir Bozan

İl Dernekler Müdürlüğü

 

17 Kasım 2017
  Salon 1  
09.00-11.00 Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Nazan Atalan Özlen

Doç: Dr. Serpil Ustalar Özgen

Panel 6: Sağlık Sistemlerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hasta Güvenliği

Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen

Acıbadem Üniversitesi

Çalışan Güvenliği

Yük. Müh. Güliz Bülbül

Marmara Üniversitesi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Teknik olmayan konular

Doç. Dr. Nazan Atalan Özlen

Marmara Üniversitesi

Hasta ve çalışan güvenliğinde hukuki konular

Av. Nesrin Özkaya

YÖK Çalışma Grubu Toplantısı

Prof. Dr. Neslihan Boyan

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Demet Ünalan

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Utlu

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Yüksel

Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ökdem

Başkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar

Okan Üniversitesi

11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-12.00 Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Necati Utlu

Yard. Doç. Dr. Naziye Özkan

Azerbaycan’da Sağlık Eğitimi

Doç. Dr. Ramin Bayramlı

Azerbaycan Bakü Üniversitesi

12.00-12.30 Bilimde Cinsiyet Farkı                      

Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen

Marmara Üniversitesi

12.30-13.00 Çalışma Ortamında Mobbing

Yard. Doç. Dr. Şeyda Ökdem

Başkent Üniversitesi

13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-16.00 Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Demet Ünalan

Doç. Dr. Zehra Deniz Yakıncı

Sağlık Teknikerlerinden Beklentiler: Hekim Gözüyle               

Prof. Dr. Goncagül Haklar

Marmara Üniversitesi

Sağlık Hizmetlerinde Yayıncılık

Yard. Doç. Dr. Güssün Güneş

Marmara Üniversitesi

Sağlık Sektörü Mesleki Eğitiminde Yirmi yıllık Deneyimlerim, tesbitlerim ve önerilerim

Prof. Dr. Necati Utlu

Atatürk Üniversitesi

Temel ve İleri Yaşam Desteğinde Güncellemeler

Doç. Dr. Nazan Atalan Özlen

Marmara Üniversitesi

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Ömer Bender

Yard. Doç. Dr. Deniz Taşkın

Panel 7: Yaşlı Bakımı

İhtiyarlamadan Yaşlanma      

Prof. Dr. Demir Tiryaki

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Global Bir Durum Olarak Yaşlılık

Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Yaşlı Bakımı Konusunda Değerlerimiz

Dr. Filiz Albayrak

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Yaşlı Bakımı Programı “Sorunlar, Çözüm Önerileri”

Yard. Doç. Dr. Deniz Taşkın

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

16.00-16.30 Kahve Molası
16.30-18.30 Oturum Başkanları:

Yard. Doç. Dr. Pınar İmer

Öğr. Gör. Ayşe Gül Ayfer Köse

S1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Uluslararasılaşması

Şeyda Ökdem, Aysun Doğan

S2 Türkiye’de Dünden bugüne Anestezi Ön Lisans Eğitimi

Bedretti̇n Çi̇npolat

S3 2017 İtibariyle Türkiye’de Odyometri Eğitiminin İncelenmesi

Osman Günay, Onur Yarar

S4 Eczane hizmetleri programı için çekirdek eğitim programı hazırlama çalışması

Hüsna Koyunoğlu, Şemsi Nur Karabela, Hasan Hüseyin Eker

S5 Türkçenin Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Gerçek: Uzaktan Eğitim

Evşen Çerkeşli

S6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Mesleki İngilizce Eğitiminin Temel Sorunları

Betül Akdemi̇r

S7 Ege Bölgesi’ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşme puanlarının değerlendirilmesi

Ayla Açıkgöz

S8 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımı İle Sosyal Yaşam Ve Sorumluluk Duyguları İlişkisinin Değerlendirilmesi

Zehra Deniz Yakıncı, Gülsüm Yetiş, Perihan Gürbüz

Oturum Başkanları:

Yard. Doç. Dr. Dilek Özbeyli

Öğr. Gör. Fidan Küdür Çırpan

S9 Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve depresyon düzeylerinin incelenmesi

Selda Mert Boğa, Rüştü Taştan, Serap Arsal Yıldırım, Burcu Yüksel, Nurhan Külcü

S10 Genç erişkinlerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması

Fatma Kocaağa, Asuman Saltan, Emel Avçin

S11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ölüm Kaygıları ve Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yüksel Demirel

S12 Öğrencilerin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programını tercih etme sebeplerini incelemek

Zeynep Turan, Neşe Şekerci

S13 Odyometri öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Algılarının Değerlendirilmesi

Halil Soyal

S14 Acil sağlık hizmetlerinde ilk ve acil yardım teknikerliği öğrencilerinin beklentileri

Kemal Temel, İbrahim Uysal, Emine Sevinç Postacı

S15 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının Mevcut Analizi

Mehmet Üyüklü, Aysu Kılıç, Özlem Yalçınkaya, Bahattin Yalçınkaya

S16 Sağlık alanında öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerinin kan bağışı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının karşılaştırılması

Emel Avçin, Gürkan Erdoğan, Şeyda Can, Fatma Kocaağa

 

18 Kasım 2017
  Salon 1 Salon 2
09.00-10.00 Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Neslihan Boyan

Öğr. Gör. Murat Balıkçı

Nefes

Yard. Doç. Dr. Gülnur Öztürk

Trakya Üniversitesi

10.00-11.30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Temel Bilimler Eğitiminin Önemi ve Klinik Bilimlerle Entegrasyonu                  

Prof. Dr. Neslihan Boyan

Çukurova Üniversitesi

Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)

Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu

Bezmialem Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları için Yeni Program Önerileri

Prof. Dr. Turan Gündüz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Oturum Başkanları:

Yard. Doç. Dr. Neşe Çakır

Öğr. Gör. Hülya Güçlü

S17 Sağlık Çalışanı Adaylarında Sakal Florası

Süheyla Aykaç Yazıcıoğlu

S18 Tırnak batmasının orthonyxie ile tedavisi

Ayfer Peker, Erva Karabalık, Yeliz Sancar, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun, Alev Selek

S19 Diyabetli bireylerin kallus ve korn tedavisinde podolojik yaklaşım

Ayfer Peker, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun, Alev Selek

S20 Subakut Dıchlorvos Uygulanan Ratlarda Oksidatif Stres Faktörleri Ve Histopatolojik Değişime Karşı CAPE’nin Etkisi

Aysel Güven, Gökhan Nur

S21 Sinop İli Akliman Bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri

Fethi Turgut

S22 Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Genel Bir Bakış

Melike Divriklioğlu

S23 Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı mezunlarının istihdam durumları

Fidan Küdür Çırpan, Asu Gürer, Pınar İmer

S24 Meslek Yüksekokullarında Eğitim Veren Öğretim Elemanlarının İstihdam Sorunu

Yeşim Ateş

11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-12.30 Kapanış Töreni

Ödül Töreni

Öneriler- Geri Bildirimler