Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

  • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
  • Türkçe ve İngilizce bildiri özetleri Sempozyum Özet Kitabında yayınlanacaktır.
  • Bildiri özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
  • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir, ünvan kesinlikle belirtilmemelidir. Bildiriyi sunacak yazarın isminin altı çizili olmalıdır.
  • Bildiri özet metni, her dil için 300 kelimeyi aşmamalıdır. Bu 300 kelimeye sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamanın dışındadır.
  • Türkçe bildiri özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç”,
  • İngilizce özetler ‘’Objectives’’, ‘’Methods’’, ‘’Results’’ ve ‘’Conclusion’’ bölümlerini içermelidir.
  • Bildiri özetlerine resim, referanslar, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.
  • En sona eklenecek Anahtar kelimeler (Key words) en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
  • Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak seçilebilir. Bilimsel Kurul, konu, hakem önerileri ve programa göre, bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

“Önemli Not: Bildiri başvuruları Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.”
Uzun bildiri buton kodu: