Düzenleme Kurulu

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nusret Erdoğan

Doç. Dr. Ayliz Velioğlu-Öğünç

Doç. Dr. Nazan Atalan Özlen

Yard. Doç: Dr. Nuran Akyurt

Yard. Doç. Dr. Neşe Çakır

Yard. Doç. Dr. Pınar İmer

Yard. Doç. Dr. Dilek Özbeyli

Öğr. Gör. Ayşe Gül Ayfer Köse

Öğr. Gör. Murat Balıkçı

Öğr. Gör.  Fidan Küdür Çırpan

Araş. Gör. Dr. Sezgin Aydemir

Sağ. Tek. Zuhal Atalay

Dok. Öğr. Asu Gürer

Dok. Öğr. M. Hakan Albayrak