Kurullar

Onursal Başkan

Prof. Dr. M. Emin ARAT

 

Sempozyum Başkanı

Doç. Dr. Meral YÜKSEL

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Meral YÜKSEL

Yrd. Doç. Dr. Naziye ÖZKAN

Öğr. Gör. Hülya GÜÇLÜ