Poster ve Sözlü Sunum Ödülleri

Sözlü Sunum ve Poster Sunumu Ödülleri

Sözlü Sunum ve Poster Sunumu Ödülleri: Sempozyum en iyi 3 sözlü sunum ödülü (birinci, ikinci ve üçüncü olarak) ve en iyi 3 poster sunum ödülü (birinci, ikinci ve üçüncü olarak) verilecektir.

Oturum başkanlarının vereceği puanların göz önünde bulundurularak, Sözlü Sunum ödülleri; Poster Değerlendirme Kurulu puanları değerlendirilerek de Poster Sunum ödülleri tayin edilecektir.

Ödül kazanan bildiriler, Ödül Töreni ve Kapanış oturumunda duyurulacaktır. Ödülün teslim edilebilmesi için, çalışmada yer alan araştırmacılardan en az birinin ödül töreninde bulunması gerekir. Araştırmacılardan en az biri ödül töreninde bulunmaz ise, sertifika dışında ödül verilmez.