Sempozyum Konu Başlıkları

Konferanslar:

Müzik Tedavi eder mi?                                                      Prof. Dr. Levent Öztürk                      Trakya Üniversitesi

Temel ve İleri Yaşam Desteğinde Güncellemeler        Doç. Dr. Nazan Atalan Özlen            Marmara Üniversitesi

Nefes                                                                                    Yard. Doç.Dr. Gülnur Öztürk             Trakya Üniversitesi

Gecenin Sırlarına Ortak olanlar: Uyku teknisyenleri   Prof. Dr. Zerrin Pelin                          Hasan Kalyoncu Ü.

Sağlıkta Endüstrisinde Medya                                         Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele      Marmara Üniversitesi

Bilimde Cinsiyet Farkı                                                        Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen                  Marmara Üniversitesi

Sağlık Hizmetlerinde Yayıncılık                                        Yard. Doç. Dr. Güssün Güneş            Marmara Üniversitesi

Sağlık Teknikerlerinden Beklentiler: Hekim Gözüyle   Prof. Dr. Goncagül Haklar                 Marmara Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Temel Bilimler Eğitiminin Önemi ve Klinik Bilimlerle Entegrasyonu      Prof. Dr. Neslihan Boyan                   Çukurova Üniversitesi

 

 

Eğitimler:

Klinik Beceri Eğitimi: Anestezi Teknikleri Programı Örneği

Eğiticiler:

Prof. Dr. Neslihan Boyan                   Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu          Bezmialem Üniversitesi

 

Paneller:

  1. Sağlık Sistemlerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği

Doç. Dr. Nazan Atalan Özlen            Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Serpil Ustalar                        Acıbadem Üniversitesi

Yük. Müh. Güliz Bülbül                      Marmara Üniversitesi

 

  1. Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi

Prof.Dr.Sema Arıcı                              Bezmialem Üniversitesi

Prof. Dr. Nusret Erdoğan                   Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.Sevgi Küllü

Öğr.Gör.Gülsün Ekici                          Acıbadem Üniversitesi

Yard.Doç.Dr.Naziye Özkan                Marmara Üniversitesi

 

 

 

  1. Patoloji Lab.Teknikerleri,Mezuniyet Sonrası Sorunları

Prof. Dr. Nusret Erdoğan                   Marmara Üniveristesi

Meltem Atılgan                                   (Acıbadem Hst.) Özel Patoloji Lab.Tekniker

Sevan Kıran                                          (CTF.Patoloji ABD.) Üniversite Patoloji Lab.Tekniker

Şebnem-Başak                                    (Marmara-Pendik Eğitim Hst.)Eğitim Hst.Pat.Lab.Tekniker

 

  1. SHMYO’larda Yeni Programlar

  1. SHMYO’larda Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

  1. Otopsi yardımcılığı Teknikerliği: Geçmişi, Bugünü, Yarını

Yard. Doç. Dr. Bora Reşitoğlu ve ekibi            Mersin Üniversitesi

 

  1. Sağlık Eğitiminde Materyal Hazırlama

Prof. Dr. Yeşim Özkan                                        Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Aylin Sepici Dinçel                              Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Yüksel                                        Marmara Üniversitesi

 

  1. Sağlık Yüksekokullarında Alan Dışı Dersler

Doç. Dr. Ayliz Velioğlu Öğünç                           Marmara Üniversitesi

Yard. Doç.Dr. Süheyla Yazıcıoğlu                     Yeniyüzyıl Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Onur Yarar                                 Okan Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Jülide                                          İstanbul Üniversitesi

 

  1. Yaşlı Bakımı

Yard. Doç. Dr. Deniz Taşkın ve ekibi               Yeniyüzyıl Üniversitesi